The Change

Sztuka prezentacji - warsztaty prezentacyjne

Są to zajęcia służące wspólnej pracy nad doskonaleniem prezentacji, których używasz w czasie konferencji, spotkań handlowych i innych sytuacji związanych z reprezentowaniem firmy na zewnątrz.

Ważne prezentacje wygłaszane publicznie powinny być oceniane nie tylko pod kątem wartości merytorycznej i zgodności z polityką marketingową firmy, ale także pod względem poprawności ich przygotowania i wykonania, zastosowanych środków przekazu, struktury, formy i zgodności z ogólnymi zasadami wystąpień publicznych.
Dlatego takie spojrzenie osoby spoza firmy jest wartościowe i obiektywne, i zazwyczaj bardziej miarodajne niż tylko wewnętrzna ocena i wspólna praca nad prezentacją.

Proponujemy warsztaty prezentacyjne, w czasie których w ciągu kilku godzin pracujemy nad jedną prezentacją. Doskonalimy formę prezentacji, a w czasie ćwiczeń omawiamy najlepsze sposoby dotarcia do publiczności oraz wypracowujemy techniki, które pomagają w wystąpieniu.

Czas trwania warsztatu i jego zakres zależą od tego, czy pracujemy przede wszystkim nad przygotowaniem prezentacji, czy ćwiczymy jej prowadzenie, a także od tego, czy ćwiczenie dotyczy jednej osoby, czy kilku.

 

Powrót do Warsztaty i szkolenia

Dofinansowanie