The Change

Audyt komunikacji w zespole lub firmie

Przedmiotem audytu jest zebranie, agregacja i uporządkowanie informacji dotyczących potrzeb komunikacyjnych w organizacji, tak aby można było prowadzić spójne działania komunikacyjne. W tym celu prowadzimy spotkania, rozmowy, ankiety i inne działania badawcze mające pokazać jakie są eksponowane i ukryte potrzeby wszystkich uczestników komunikacji. Analizujemy potrzeby w skali zespołów, działów, departamentów i całych firm. Analiza dotyczy komunikacji "top-down", "bottom-up" i komunikacji poziomej.

Wynikiem audytu jest:

W końcowym raporcie z audytu podsumowane są najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań i analiz, zarówno pod kątem potrzeb i oczekiwań uczestników procesu komunikacji,  jak i skuteczności wykorzystywanych narzędzi komunikacyjnych. Istotą raportu jest pokazanie narzędzi i mechanizmów komunikacji w kontekście ich praktycznego zastosowania i efektów, jakie przynoszą.

W części analitycznej raportu zawarte są:

W części rekomendacyjnej raportu znajdują się:

Załącznikami do raportu mogą być opracowane i zweryfikowane praktycznie propozycje narzędzi komunikacyjnych, szablony i wzorce komunikatów, przekazów prezentacji, listów itp. - do praktycznego wykorzystania.

 

Powrót do Diagnozy i Audyty

Dofinansowanie